Nederlandse Digitale Adviesraad

Commissarissen

met een missie


COMMISSARISSEN GECERTIFICEERD met DIGITALE ERVARING

i n ons netwerk hebben wij onafhankelijke ondernemers met langdurige ervaring in digitalisering van bedrijfsprocessen. Onze certificeringscriteria geven u de zekerheid ervaren en gekwalificeerde personen aan te trekken voor uw adviesraad/raad van commissarissen die passen bij uw huidige uitdagingen.

-------------------------------------------------------------------


Welke ondersteuning heeft u nodig voor een succesvolle digitale transformatie?

Als nederlandse digitale commissarissen voeren we niet alleen de klassieke commissariaten uit, maar hebben we met name een sterke focus op digitale onderwerpen. Wij zijn ervaren ondernemers en tegelijkertijd experts op de digitale markt transformatie. Wij helpen u bij het initiëren en implementeren van de noodzakelijke veranderingsprocessen. Als commisssarissen en adviesraden ondersteunen wij bestuurders en aandeelhouders als sparringpartners. Wij handelen altijd in het belang van uw bedrijf .

De taken van de commissarissen

Een digitale adviesraad kan precies op uw individuele behoeften worden afgestemd
U kunt elk bedrijf in principe uitrusten met een adviesraad of raad van commissarissen. Hiermee worden vooraf afgesproken advies- en monitoringtaken overgenomen. Op deze manier kan in gelijke mate worden voorzien in de behoeften van bestuurders en aandeelhouders. De term adviesraad is niet beschermd of gedefinieerd. Een adviesraad wordt soms ook een "advisory board" or "raad van toezicht" genoemd. Een digitale adviesraad heeft ook kennis van digitale processen, technologieën en businessmodellen.

Een digitale adviesraad kan controlerende functies op zich nemen
Middelgrote bedrijven hebben vaak veel verschillende aandeelhouders. Vaak zijn de oorspronkelijke aandeelhouders niet meer aan boord. Hiervoor zitten de erfgenamen van de oprichter of andere personen die niet tot het bedrijf behoren aan tafel. Vaak zijn er ook externe aandeelhouders aangetrokken om het eigen vermogen te verbeteren. In dat geval vervult een adviesraad of raad van commissarissen een bemiddelende functie. De rol kan zo worden vormgegeven dat adviesraden besluiten moeten onderschrijven voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Dit geeft zowel de aandeelhouders als de bestuurders extra zekerheid en ondersteuning.

Een digitale adviesraad brengt u extra vakkennis in het bedrijf
Met name middelgrote bedrijven kunnen de hoge kosten voor experts vaak niet financieren. In tegenstelling tot bedrijven hebben ze meestal geen personeelsintensieve stafposities en kunnen ze geen dure consultants voor langere tijd inhuren. In ruil daarvoor kan een adviesraad waardevolle specialistische kennis bieden over onderwerpen als bedrijfsbeheer, marketing, financiën, technologie en belastingen. De adviesraad heeft altijd een eigen netwerk en kan zo de nodige aanvullende knowhow inbrengen in het bedrijf. Met deze deskundige hulp kunt u vervolgens beter geïnformeerde en snellere beslissingen nemen. Verder kan een adviesraad ook de rol van coach voor het management op zich nemen.

Een digitale adviesraad kan arbitreren en bemiddelen
In een gefragmenteerde aandeelhoudersvergadering zijn geschillen tussen de aandeelhouders vrijwel altijd waar te nemen. Verschillende belangen en doelen van de aandeelhouders kunnen het dagelijkse werk van het management effectief blokkeren. Er zijn dan grote inspanningen nodig om deze conflicten op te lossen of te onderhandelen. In dit geval is het de taak en rol van de adviesraad om te bemiddelen en te bemiddelen op basis van haar bevoegdheid. Op deze manier kunnen juridische geschillen vaak worden vermeden.

onze 15 Certificeringscriteria voor digitale adviesraden

Het platform van de "Nederlandse digitale adviesraden" is een reputatieplatform. Om het merk "Nederlandse Digitale Commissaris" te gebruiken, moet u aan alle onderstaande criteria voldoen. Na met Dr. Lauterbach of de heer Centeno (persoonlijk of via videoconferentie) en ondertekening van een overeenkomst over het gebruik van het merk en bevestiging van de criteria, zullen we u opnemen in de directory van de Nederlandse digitale adviesraden.

Toelating vereist de aanbeveling van een geaccrediteerd lid.

(A) Ondernemerschap

 • Management : activiteit als directeur / managing partner / freelancer (geen freelancer!)
 • Aandeelhoudersexpertise : kennis van de regels in bedrijven en bij aandeelhouders
 • Vele jaren professionele ervaring : meer dan 15 jaar professionele activiteit (bewezen staat van dienst)
 • Bedrijfservaring : minimaal 5 jaar ervaring in corporate organisaties en / of 5 jaar ervaring in middelgrote bedrijven

(B) Oprichten van eigen bedrijf

 • Start-up ervaring : opzetten of starten van een bedrijf met een klassieke mix van eigen vermogen en vreemd vermogen (bankfinanciering)
 • optioneel: Start-up ervaring : in tegenstelling tot traditionele start-ups met extern kapitaal
 • optioneel: Investeerder : ervaring als business angel

(C) Inhoudelijke kennis

 • Kwalificatie : diploma of gelijkwaardige opleiding
 • Digitale expertise : gedegen technische kennis van digitaal zakendoen, mobiel, e-commerce, online marketing (incl. SEO etc.)
 • Innovaties : ervaring in innovatiemanagement en / of innovatie van bedrijfsmodellen
 • Leiderschap / Managementervaring : Bedrijfsactiviteit in functies vanaf afdelingshoofd: technologie, marketing, personeel/HR, financiën

(D) Netwerken

 • Reputatie : persoonlijke aanbeveling van een reeds geaccrediteerd AG-lid
 • Netwerken : bewezen netwerk met andere digitale experts (no namedropping)
 • Soft skills: interdisciplinair denken, in teamverband kunnen werken, discipline, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel

(E) Digitale mediageletterdheid

 • Actief op sociale media : ervaring in het omgaan met sociale media (accounts beschikbaar en actief).
 • opt. Kennis van digitale media : in staat hierover lezingen te geven, publicaties, persberichten, interviews, televisie, YouTube enz.

(F) Beschikbaarheid en aansprakelijkheid

 • Beschikbaarheid : beschikbaar zijn om minimaal 1x / maand een face-to-face of een videochat vergadering te houden
 • Aansprakelijkheid (aanbevolen): Bewijs van aansprakelijkheidsverzekering voor materiële schade voor meer dan € 500.000


Download hier de vereisten voor onze digital adviesraden/commissarissen.

achtergrond en overeenkomst

De Nederlandse Digitale Aviesraad is een Merk. Het is geen onderneming, geen vereniging of werkgroep, maar een netwerk. Het Duitse handelsmerk is geregistreerd op naam van Dr. Ralf Lauterbach die tevens fungeert als poortwachter voor het aannemen van nieuwe leden. Het Nederlandse Handelsmerk is geregistreerd op naam van Rick Centeno.
Alle adviseurs en commissarissen van een adviesraad handelen altijd in eigen naam en voor eigen rekening en zijn de directe contractpartner bij het aangaan van een zakelijke relatie met uw bedrijf.

De Nederlandse digitale adviesraad is in 2021 ontstaan als "chapter" van de Deutsche Digitale Beiräte, vanuit de behoefte om digitaal ervaren ondernemers te vinden in Nederland die als raad van advies voor het management en de aandeelhouders kunnen fungeren. Zij ondersteunen de waarnemend bestuurders met feedback, knowhow en hun netwerken.

Tot voor kort konden geschikte adviesraden en commissarissen alleen worden gevonden via aanbevelingen, groteres consultancies en andere netwerken. Toeval speelde vaak een grote rol. Zo ontstond het idee van de Duitse Digitale Beiräte in Dusseldorf. Uit de eerste stappen bleek al snel dat het platform alleen bruikbaar is als de genoemde adviseurs en commissarissen voor eigen rekening, zonder bureaukosten of andere businessmodellen, als ondernemers en namens hun eigen bedrijf handelen. Het platform is zo ontwikkeld dat elke adviseur/commissaris zelfstandig zijn eigen diensten kan aanbieden en ook rechtstreeks met de klant kan afrekenen.

De Duitse digitale Beiräte werden vervolgens aangemeld voor het merk. Sindsdien heeft het platform adviesraden en commissarissen aangetrokken uit heel Duitsland, Nederland en Zwitserland. HIerdoor ontstond het idee om een separaat Chapter te maken voor Nederland, met nederlandse ondernemers

Dit platform van de Nederlandse digitale adviesraad maakt voor het eerst onderzoek en direct contact met professionele adviesraden en commissarissen mogelijk zonder tussenkomst van derden.

Tegenwoordig is het platform zo ontworpen dat elk lid van de adviesraad via zijn persoonlijk profiel direct kan worden benaderd en met een individueel contactformulier, via LinkedIn, Xing of een e-mailadres.

Het handelsmerk van de digitale adviesraden dient in de eerste plaats de reputatie van beursgenoteerde commissariaten, omdat alle personen over de juiste kwalificaties beschikken en kunnen beschikken over jarenlange ervaring. Geïnteresseerde bedrijven hebben een veel betere zekerheid dat de betrokken adviseurs/commissarissen hooggekwalificeerd zijn en een uitstekende reputatie hebben. Sinds de registratie van het Duitse merk in 2017 accepteert het platform continu nieuwe ondernemers.

Voor toelating kunt u contact opnemen met Rick Centeno of met dr. Lauterbach voor de Duitse Digitale Adviesraad .