Nederlandse Digitale Adviesraad

De rol van een adviesraad in uw onderneming

De Nederlandse Digitale Adviesraden bestaan uit digitale experts en ondernemers. Zij treden op als sparringpartner en coaches voor management en aandeelhouders van veelal middelgrote ondernemingen. Onder het kopje "Onze Commissarissen" stellen de adviesraden zich voor met hun beknopte profielen. Uiteindelijk moet de "chemie" tussen de opdrachtgever en de betreffende adviesraad kloppen.

Een adviesraad en commissaris in een advisory board heeft altijd een bemiddelende, adviserende en coachende rol. Vaak lopen de belangen van aandeelhouders en/of management duidelijk uiteen. Soms hebben hele groepen aandeelhouders verschillende doelen - bijvoorbeeld investeerders versus familieleden van de oprichtende familie. Adviesraden bemiddelen zo goed mogelijk tussen de functies. Meer casussen...

Voor meer informatie over de rechten en plichten van corporate adviesraden of advisory boards, zie Wikipedia .

Door de complexiteit van de taken in een bedrijf is verschillende technische expertise vereist. Van verkoop, marketing, organisatieplanning, financiën tot technologie en klantenservice, adviesraden raken alle gebieden van een bedrijf. Omdat niet iedereen alles kan weten, kunnen ook bedrijven een beroep doen op competente adviesraden als externe experts. De adviesraad die al optreedt, blijft in zijn rol, terwijl de nieuwe persoon als hooggekwalificeerde externe deskundige het bedrijf tijdelijk adviseert. Meer informatie over de taken van een adviesraad ...

Het takenpakket van een raad van advies is vastgelegd in het reglement van de raad van advies. Hier is het bedrijf volledig vrij om te ontwerpen. De rol van de adviesraad kan alleen worden gedefinieerd als initiator of klankbord (adviesraad) of regiefunctie tot aan de instelling en bewaking van het bestuur (corporate adviesraad). Deze regels worden gespecificeerd door de aandeelhouders en dienovereenkomstig bepaald.

De positie van de adviesraad is een positie van absoluut vertrouwen. Indien nodig kan het ook worden gebruikt als spreekbuis voor het doorgeven van berichten aan derden of het personeel. Een adviesraad werkt optimaal wanneer deze inzicht krijgt in de plannen en de huidige economische situatie van het bedrijf. Alleen zo kan hij realistische suggesties ontwikkelen. De typische tijd dat een adviesraad in een bedrijf actief is, wordt in alle sectoren gewoonlijk 10 jaar genoemd. Adviesraden zijn vrijer en ongeïnteresseerd in hun mening dan adviseurs die hopen op een volgende opdracht.Duitse digitale adviesraden zijn digitale experts en ondernemers. Zij treden op als sparringpartner en coaches voor management en aandeelhouders van veelal middelgrote ondernemingen. In de rubriek "De Raden van Advies" stellen de adviesraden zich voor met hun beknopte profielen. Uiteindelijk moet de "chemie" tussen de opdrachtgever en de betreffende adviesraad kloppen.

Een adviesraad heeft altijd een bemiddelende, adviserende en coachende rol. Vaak lopen de belangen van aandeelhouders en/of management duidelijk uiteen. Soms hebben hele groepen aandeelhouders verschillende doelen - bijvoorbeeld investeerders versus familieleden van de oprichtende familie. Adviesraden bemiddelen zo goed mogelijk tussen de functies. Meer casussen...

Voor meer informatie over de rechten en plichten van corporate adviesraden, zie Wikipedia.

Door de complexiteit van de taken in een bedrijf is verschillende technische expertise vereist. Van verkoop, marketing, organisatieplanning, financiën tot technologie en klantenservice, adviesraden raken alle gebieden van een bedrijf. Omdat niet iedereen alles kan weten, kunnen ook bedrijven een beroep doen op competente adviesraden als externe experts. De adviesraad die al optreedt, blijft in zijn rol, terwijl de nieuwe persoon als hooggekwalificeerde externe deskundige het bedrijf tijdelijk adviseert. Meer informatie over de taken van een adviesraad ...

Het takenpakket van een raad van advies is vastgelegd in het reglement van de raad van advies. Hier is het bedrijf volledig vrij om te ontwerpen. De rol van de adviesraad kan alleen worden gedefinieerd als initiator of klankbord (adviesraad) of regiefunctie tot aan de instelling en bewaking van het bestuur (corporate adviesraad). Deze regels worden gespecificeerd door de aandeelhouders en dienovereenkomstig bepaald.

De positie van de adviesraad is een positie van absoluut vertrouwen. Indien nodig kan het ook worden gebruikt als spreekbuis voor het doorgeven van berichten aan derden of het personeel. Een adviesraad werkt optimaal wanneer deze inzicht krijgt in de plannen en de huidige economische situatie van het bedrijf. Alleen zo kan hij realistische suggesties ontwikkelen. De typische tijd dat een adviesraad in een bedrijf actief is, wordt in alle sectoren gewoonlijk 10 jaar genoemd. Adviesraden zijn vrijer en ongeïnteresseerd in hun mening dan adviseurs die hopen op een volgende opdracht.