Nederlandse Digitale Adviesraad

niEuws

De merk presentatie van de Deutsche Digitale Beiräte vind u hieronder:

deutsche_digital_beiraete_2021_v1.0_16-9.pdf


Achtergrond

De nederlandse digitale adviesraden ondersteunen ondernemers bij de digitale transformatie

Directeuren hebben ondersteuning nodig bij de digitale transformatie voor een toekomstgerichte bedrijfsoriëntatie. Maar veel bedrijven hebben geen fulltime digitale expert nodig, zoals een "Chief Digital Officer" voor digitale verandering. Consultants kunnen worden ingezet bij de initiatie van het proces of als tussenoplossing. Ze vereisen echter hoge initiele investeringen en ondersteunen meestal noch de implementatie noch de bedrijfsvoering. De nederlandse digitale adviesraden bieden een effectieve en kosteneffectieve oplossing: zij adviseren bestuurders en aandeelhouders als sparringpartners met digitale expertise op lange termijn op voet van gelijkheid. Digitale adviesraden streven ethische waarden na over ondernemerschap op een vergelijkbare manier als raden van toezicht. Een digitale adviesraad analyseert de effecten van digitalisering op het bedrijf en ontwikkelt technisch consistente onderbouwingen voor zakelijke beslissingen met betrekking tot investeringen, planning en controlling.

Complexe vereisten voor digitalisering in het bedrijf voor bedrijfsleiders

Bedrijfsleiders staan voor de uitdagingen van digitalisering als ze hun bedrijf op een toekomstgerichte manier willen overdragen aan de volgende generatie. Daarvoor hebben bestuurders te maken met complexe digitale strategieën. In de praktijk komen daar nog problemen bij als een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, zwakte in innovatie en de vertraging bij investeringen, die soms jarenlang genegeerd worden. Als het bedrijf tegelijkertijd wordt ingehaald door concurrenten met een hoge mate van digitale volwassenheid en startups de markt veroveren met innovatieve bedrijfsmodellen, neemt het risico toe dat het achtergebleven bedrijf een herstructureringszaak wordt door constante verkoopverliezen, wat kan leiden tot insolventie.

Persoonlijke tekortkomingen van bedrijfsleiders met betrekking tot digitalisering

Veel managers hebben problemen om de digitale verandering in het bedrijf onder de knie te krijgen. Er is een gebrek aan strategieën, vaardigheden en ervaring om digitale kansen te benutten. Vaak zijn er ook zwakke punten in de uitvoering en de bedrijfsvoering. De bedrijfsleiders hebben vaak persoonlijke tekortkomingen: door een gebrek aan digitale kennis vermijden ze risico's en profiteren ze niet van de nieuwe digitale kansen. Dit verhoogt de druk op alle niveaus, omdat de technische eisen en complexe verwachtingen van aandeelhouders en bestuurders voortdurend toenemen. De Duitse digitale adviesraden bieden hierbij ondersteuning. De managementconsultants Dr. Claudia Hilker en Dr. Ralf Lauterbach is samengekomen onder de merknaam "German Digital Advisory Councils" (DDB). De Duitse digitale adviesraden ondersteunen ondernemers als sparringpartner op ooghoogte om het digitale transformatieproces veilig, succesvol en duurzaam te maken.

Een digitale adviesraad ondersteunt individuele taken in het bedrijf

Elk bedrijf kan zich uitrusten met een adviesraad. Een adviesraad voert advies- en controletaken uit om tegemoet te komen aan de belangen van aandeelhouders en bestuurders voor een veilige bedrijfsvoering. De term adviesraad is niet beschermd of gedefinieerd. In Zwitserland wordt een adviesraad ook wel een "raad van bestuur" genoemd. In tegenstelling tot consultants hebben adviesraden een andere missie: ze zetten zich in om het succes van het bedrijf te promoten en hebben een speciale ethiek.

Een digitale adviesraad brengt op lange termijn extra vakkennis in het bedrijf

Veel middelgrote bedrijven hebben doorgaans geen staffunctie en kunnen geen consultants voor langere tijd inhuren. Een adviesraad kan waardevolle expertise bieden over onderwerpen als digitale innovatie om geïnformeerde, weloverwogen beslissingen te nemen. Daarnaast kan een adviesraad de rol van coach op zich nemen voor de bestuurders en B. train je mediavaardigheden.

Een digitale adviesraad matigt de belangen van de aandeelhouders en zorgt voor zekerheid

Middelgrote bedrijven hebben vaak veel aandeelhouders. Vaak zijn de oorspronkelijke aandeelhouders niet meer aan boord. Hiervoor zitten de erfgenamen van de oprichter of andere externen aan tafel. Vaak werden ook externe aandeelhouders aangetrokken om het eigen vermogen te verbeteren. In dat geval vervult de adviesraad een bemiddelende functie. De rol kan zo worden vormgegeven dat adviesraden besluiten moeten onderschrijven voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Een digitale adviesraad geeft aandeelhouders en bestuurders extra zekerheid en ondersteuning bij beslissingen.

Een digitale adviesraad bemiddelt bij conflicten en voorkomt schade voor het bedrijf

Geschillen zijn mogelijk in een gesplitste aandeelhoudersvergadering. Verschillende belangen en doelen van de aandeelhouders kunnen het dagelijkse werk van het management volledig blokkeren. Er zijn dan grote inspanningen nodig om deze conflicten op te lossen of te onderhandelen. In dit geval is het de taak en rol van de digitale adviesraad om te bemiddelen en te arbitreren op basis van haar bevoegdheid en mogelijke juridische geschillen of schade voor de verdere groei en ontwikkeling van de onderneming te voorkomen.

De voordelen van de inzet van de nederlandse digitale adviesraad commissarissen voor middelgrote bedrijven op het gebied van digitalisering zijn:

  • Individuele oriëntatie: advies, analyse, planning, controle en coaching in één persoon
  • Kennis uit ervaring: Voordelige variant voor waardevolle digitale specialistische kennis met ervaring
  • Diversiteit aan onderwerpen: met betrekking tot industrieën, processen en alle managementtaken van het bedrijf
  • Coaching: De adviesraad fungeert als persoonlijke coach voor bestuurders of aandeelhouders
  • Controlling: adviesraden plannen, controleren en evalueren zakelijke beslissingen
  • Beveiliging: een digitale adviesraad geeft investeerders, aandeelhouders en bestuurders meer zekerheid
  • Matiging: De adviesraad lost conflicten in het bestuur op met ondernemersethiek.

De commissarissen van de Nederlandse digitale adviesraad zijn ervaren ondernemers met digitale expertise die bedrijven ondersteunen bij hun digitale transformatie.

Stuur persvragen via ons contactformulier.